Ngô Hương

Ngô Hương

Biên tập viên sức khỏe

Ngô Hương là Copywriter chuyên nghiệp về mảng thông tin sức khỏe, với nhiều năm làm việc tại các tờ Báo về Sức Khỏe và trau dồi, nghiên cứu các đề tài về y tế sức khỏe. Ngô Hương được biết đến như một Content Leader trong mảng tin tức về thuốc, dược, mỹ phẩm...

Kết nối: